اخبار

کاهش قیمت ها به جهت کاهش نرخ ارز

  • 14th August 2019
 سلام احتراما به اطلاع شما می رسانیم  با توجه به کاهش نرخ ارز ، قیمت های سرویس ها و دامنه هایی  که  با نرخ ارز مرتبط بوده اند ، کاهش قیمت داشتند . این کاهش قیمت روی خرید سرویسهای جدید و ...
Continue reading