سی پنل سرور اختصاصی

1,404,000 ریال
ماهانه + 13,000,000 هزینه فعالسازی

از یک سیستم لایسنس استفاده می شود و لایسنس سی پنل را دور می زند

لایت اسپید

1,404,000 ریال
ماهانه + 6,240,000 هزینه فعالسازی

از یک سیستم لایسنس استفاده می شود و لایسنس لایت اسپید را دور می زند

سی پنل سرور مجازی

702,000 ریال
ماهانه + 6,760,000 هزینه فعالسازی

از یک سیستم لایسنس استفاده می شود و لایسنس سی پنل را دور می زند

کلادلینوکس

1,404,000 ریال
ماهانه + 6,240,000 هزینه فعالسازی

از یک سیستم لایسنس استفاده می شود و لایسنس کلود لینوکس را دور می زند

CXS

702,000 ریال
ماهانه + 2,080,000 هزینه فعالسازی

پلسک سرور اختصاصی - نسخه webhost

1,560,000 ریال
ماهانه + 7,020,000 هزینه فعالسازی

پلسک سرور مجازی - نسخه webhost

1,404,000 ریال
ماهانه + 2,600,000 هزینه فعالسازی

سیستم whmsonic

702,000 ریال
ماهانه + 5,200,000 هزینه فعالسازی

سیستم لایسنس whmsonic
با استفاده از سیستم های لایسنس , با هزینه های بسیار کم لایسنس های مورد نیاز خود را تهیه کنید! . همچنین تمامی آپدیت ها بصورت اتوماتیک و خودکار از وب سایت های سازنده دریافت می شود و بر روی سرورتان بصورت خودکار بروزرسانی می شوند

MailScanner

702,000 ریال
ماهانه + 1,040,000 هزینه فعالسازی

Outgoing Spam Monitor (osm)

702,000 ریال
ماهانه + 1,404,000 هزینه فعالسازی

دایرکت ادمین

702,000 ریال
ماهانه + 2,600,000 هزینه فعالسازی

Imunify360 لایسنس

1,404,000 ریال
ماهانه + 1,560,000 هزینه فعالسازی

WHMCS لایسنس

1,404,000 ریال
ماهانه + 15,600,000 هزینه فعالسازی

JetBackup لایسنس

702,000 ریال
ماهانه + 2,600,000 هزینه فعالسازی

cPGuard لایسنس

1,404,000 ریال
ماهانه + 2,600,000 هزینه فعالسازی