سی پنل سرور اختصاصی

1,701,000 ریال
ماهانه + 15,750,000 هزینه فعالسازی
از یک سیستم لایسنس استفاده می شود و لایسنس سی پنل را دور می زند

لایت اسپید

1,701,000 ریال
ماهانه + 7,560,000 هزینه فعالسازی
از یک سیستم لایسنس استفاده می شود و لایسنس لایت اسپید را دور می زند

سی پنل سرور مجازی

850,500 ریال
ماهانه + 8,190,000 هزینه فعالسازی
از یک سیستم لایسنس استفاده می شود و لایسنس سی پنل را دور می زند

کلادلینوکس

1,701,000 ریال
ماهانه + 7,560,000 هزینه فعالسازی
از یک سیستم لایسنس استفاده می شود و لایسنس کلود لینوکس را دور می زند

CXS

850,500 ریال
ماهانه + 2,520,000 هزینه فعالسازی

پلسک سرور اختصاصی - نسخه webhost

1,890,000 ریال
ماهانه + 8,505,000 هزینه فعالسازی

پلسک سرور مجازی - نسخه webhost

1,701,000 ریال
ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

سیستم whmsonic

850,500 ریال
ماهانه + 6,300,000 هزینه فعالسازی
سیستم لایسنس whmsonic
با استفاده از سیستم های لایسنس , با هزینه های بسیار کم لایسنس های مورد نیاز خود را تهیه کنید! . همچنین تمامی آپدیت ها بصورت اتوماتیک و خودکار از وب سایت های سازنده دریافت می شود و بر روی سرورتان بصورت خودکار بروزرسانی می شوند

MailScanner

850,500 ریال
ماهانه + 1,260,000 هزینه فعالسازی

Outgoing Spam Monitor (osm)

850,500 ریال
ماهانه + 1,701,000 هزینه فعالسازی

دایرکت ادمین

850,500 ریال
ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

Imunify360 لایسنس

1,701,000 ریال
ماهانه + 1,890,000 هزینه فعالسازی

WHMCS لایسنس

1,701,000 ریال
ماهانه + 18,900,000 هزینه فعالسازی

JetBackup لایسنس

850,500 ریال
ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی

cPGuard لایسنس

1,701,000 ریال
ماهانه + 3,150,000 هزینه فعالسازی