کاهش قیمت ارز و سرویسها

  • Sunday, 8th November, 2020
  • 23:22pm

بدلیل کاهش قیمت ارز ، سرویسهای خارج کشور و هزینه های ثبت دامنه  تا 20% کاهش قیمت داشتند . 

این تغییرات بر روی کلیه فاکتورها ایجاد شده و فیمت های سایت اعمال گردید. 

« برگشت

Powered by WHMCompleteSolution