سرورهای اختصاصی اروپا

AX60-SSD • AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core CPU
 • 64 GB DDR3 RAM
 • 2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD HDD
 • 100GB Backup Storage
 • 30TB BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
شروع از
25,358,000ریال
ماهانه
43,440,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX101 • AMD Ryzen™ 9 5950X 16-Core CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM
 • 2x 3.84 TB NVMe SSD Datacenter Edition HDD
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
شروع از
47,078,000ریال
ماهانه
42,716,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX42 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD or 2 x 4 TB SATA HDD
 • 100GB Backup Storage
 • Unlimited BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
شروع از
18,480,000ریال
ماهانه
17,014,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2 x 512 GB NVMe SSD HDD
 • 100GB Backup Storage
 • Unlimited BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
شروع از
27,530,000ریال
ماهانه
21,720,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core CPU
 • 64 GB DDR4 RAM RAM
 • 2x 1 TB NVMe SSD or 2x 8 TB HDD
 • 100GB Backup Storage
 • Unlimited BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
شروع از
30,788,000ریال
ماهانه
24,978,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX61 • E3-1275 v5 Quad-Core Skylake CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 100GB Backup Storage
 • 30TB BW
 • 1 IP
 • 1 Gbit/s Port
شروع از
27,168,000ریال
ماهانه
43,440,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62 • Xeon® E-2176G Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 100GB Backup Storage
 • 1 IP
 • 1 Gbit/s Port
شروع از
35,856,000ریال
ماهانه
27,150,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX64 • Xeon® E-2176G Hexa-Core Coffee Lake CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 100GB Backup Storage
 • 1 IP
 • 1 Gbit/s Port
شروع از
35,856,000ریال
ماهانه
42,354,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution