سرورهای مناسب برای نگهداری فضا

ARM-2T • Cortex A9 ARMv7 CPU
 • 1 GHz Freq
 • 2c Cores /Threads
 • 2GB RAM
 • 2TB SATA HDD
 • Unlimited! BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
ARM-4T • Cortex A9 ARMv7 CPU
 • 1 GHz Freq
 • 2c Cores /Threads
 • 2GB RAM
 • 4TB SATA HDD
 • Unlimited! BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
ARM-6T • Cortex A9 ARMv7 CPU
 • 1 GHz Freq
 • 2c Cores /Threads
 • 2GB RAM
 • 6TB SATA HDD
 • Unlimited! BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
BK-4T • Intel N2800 Atom CPU
 • 2 c/ 4 t Cores /Threads
 • 4GB RAM
 • 2 x 2 TB SATA HDD
 • Unlimited! BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
BK-8T • Intel J1900 Celeron CPU
 • 4 c/ 4 t Cores /Threads
 • 4GB RAM
 • 2 x 4 TB SATA HDD
 • Unlimited! BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
Store-1-S • Intel Xeon E3 1220 CPU
 • 32 GB RAM
 • 2 x 4 TB HDD
 • Unmetered BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
 • 150 Mbit/sec Bandwidth
شروع از
23,548,000ریال
ماهانه
18,100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
France80 - ST18


H310 RAID 0/1/5 Raid Hardware


 • Intel® Xeon® E5 1410 v2 CPU
 • 64 GB DDR3 ECC RAM
 • 3 × 6 TB SATA HDD
 • Unmetered BW
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
SX64 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core "Matisse" (Zen2) CPU
 • 64 GB DDR4 ECC RAM
 • 4 x 16 TB SATA 6 Gb/s 7200 rpm HARD
 • 100GB Backup Storage
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
شروع از
29,702,000ریال
ماهانه
24,978,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132 • Intel® Xeon®E5-1650v2 Hexa-Core CPU
 • 128 GB DDR4 ECC RAM RAM
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
شروع از
72,418,000ریال
ماهانه
72,762,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX291


16-Port Hardware RAID-Controller


 • Intel® Xeon®E5-1650v2 Hexa-Core CPU
 • 128 GB DDR 3 RAM ECC RAM
 • 15 x 6 TB SATA 6 Gb/s HARD
 • 1 IP
 • 1000 MBit Port
 • 100 TB BW
شروع از
98,120,000ریال
ماهانه
90,500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution