میزبانی سرور - کولوکیشن در تهران

شروع از
27,500,000 ریال
ماهانه + 6,000,000 هزینه فعالسازی

موقعیت تهران
یک آمپر برق
یک عدد پورت شبکه 1G
یک عدد پورت کنسول
یک عدد آیپی v4
ترافیک نامحدود - مصرف منصفانه

میزبانی سرور در مشهد

شروع از
25,000,000 ریال
ماهانه + 2,500,000 هزینه فعالسازی

موقعیت مشهد
دو پورت برق
یک عدد پورت شبکه 1G
یک عدد پورت کنسول
یک عدد آیپی v4
ترافیک نامحدود - مصرف منصفانه