میزبانی سرور - کولوکیشن در تهران

شروع از
43,400,000 ریال
ماهانه + 8,400,000 هزینه فعالسازی
موقعیت تهران
یک آمپر برق
یک عدد پورت شبکه 1G
یک عدد پورت کنسول
یک عدد آیپی v4
ترافیک نامحدود - مصرف منصفانه

میزبانی سرور در مشهد

شروع از
36,400,000 ریال
ماهانه + 3,500,000 هزینه فعالسازی
موقعیت مشهد
دو پورت برق
یک عدد پورت شبکه 1G
یک عدد پورت کنسول
یک عدد آیپی v4
ترافیک نامحدود - مصرف منصفانه

میزبانی سرور در زیرساخت خارج تهران

شروع از
28,700,000 ریال
ماهانه + 29,400,000 هزینه فعالسازی
موقعیت مشهد شیراز تبریز اصفهان و سایر شهرها به انتخاب مشتری
با پشتیبانی شرکت رسپینا ( ابرنیک)
دو پورت برق
یک عدد پورت شبکه 1G یا 10G به انتخاب شما
یک عدد پورت کنسول
یک عدد آیپی v4
ترافیک ارسال رایگان
ترافیک دریافت هر ترابایت 200 هزارتومان
کنسلی سرویس دوماه قبل از اتمام سرویس

میزبانی سرور در زیرساخت تهران (مرکز امام)

شروع از
40,600,000 ریال
ماهانه + 42,000,000 هزینه فعالسازی
موقعیت مشهد شیراز تبریز اصفهان و سایر شهرها به انتخاب مشتری
با پشتیبانی شرکت رسپینا ( ابرنیک)
دو پورت برق
یک عدد پورت شبکه 1G یا 10G به انتخاب شما
یک عدد پورت کنسول
یک عدد آیپی v4
ترافیک ارسال رایگان
ترافیک دریافت هر ترابایت 200 هزارتومان
کنسلی سرویس دوماه قبل از اتمام سرویس