سرور اختصاصی ایران

shDS1 0 موجود است
 • Corei3 CPU
 • 8gb RAM
 • 1TB SATA HDD
 • 1TB per month Traffic
shDS2 0 موجود است
 • Corei5 CPU
 • 8gb RAM
 • 1TB SATA HDD
 • 2TB per month Traffic
shds2ssdnew 0 موجود است
 • Corei5 CPU
 • 16gb RAM
 • 128GB SSD HDD
 • 2TB per month Traffic
shDS3 0 موجود است
 • Xeon E3-1230 CPU
 • 16GB RAM
 • 1TB SATA HDD
 • Unlimited Traffic
IDS2 0 موجود است
 • Xeon E3 1220 CPU
 • 8GB RAM
 • 1TB SATA HDD
 • Unlimited Traffic
IDS3 0 موجود است
 • Xeon E3 1230 CPU
 • 16GB RAM
 • 2TB SATA HDD
 • Unlimited Traffic
IDS4 0 موجود است
 • Xeon E5 2670 CPU
 • 24GB RAM
 • 2TB SATA HDD
 • Unlimited Traffic
IDS5 0 موجود است
 • 2* E5 2450 CPU
 • 32GB RAM
 • 2TB SATA HDD
 • Unlimited Traffic
PDS1 0 موجود است
 • 2* E5 5620 CPU
 • 32GB RAM
 • 2*1 TB SATA HDD
 • Unlimited Traffic
PDS2 0 موجود است
 • 2* X5670 CPU
 • 32GB RAM
 • 2*1 TB SATA HDD
 • Unlimited Traffic
PDS3 0 موجود است
 • 2* X5670 CPU
 • 64GB RAM
 • 2SAS 600 10K +2*SATA 1T HDD
 • Unlimited Traffic
MHDS1 0 موجود است
 • 2x E5640 CPU
 • 32GB RAM
 • 2x 300GB SAS HDD
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
MHDS2 0 موجود است

Hardware Raid Controller

 • 2x E5-2450L CPU
 • 32GB RAM
 • 2TB SATA+ 500GB SSD HDD
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
MHDS-NVME 0 موجود است
 • 2x 2620v4 CPU
 • 64GB RAM
 • 512GB SSD NVME HDD
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
MHDS-HP2020-4HDD
 • 2x 2620 or 2x 2650v2 CPU
 • 32GB or More RAM
 • SATA/SSD/NVME HDD
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
MHDS-HP2020-8HDD
 • 2x 2620 or 2x 2650v2 CPU
 • 32GB or More RAM
 • SATA/SSD/NVME HDD
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
HP2022-G9-8HDD
 • Xeon E5 Series ( V3 or V4) CPU
 • DDR4 RAM
 • SATA/SSD/NVME HDD
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
MHDS-DELL-TY3 0 موجود است
 • 2x Intel Xeon L5630 2.13GHz 12MB CPU
 • قابل انتخاب RAM
 • 4x SATA HDD
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
MHDS-STORAGE 0 موجود است

Hardware Raid Controller

 • 2x E5-2450L or 2* E5-2620 CPU
 • 32GB RAM
 • 3* 6TB SATA HDD
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
میزبانی سرور - کولوکیشن در تهران

موقعیت تهران
یک آمپر برق
یک عدد پورت شبکه 1G
یک عدد پورت کنسول
یک عدد آیپی v4
ترافیک نامحدود - مصرف منصفانه

میزبانی سرور در مشهد

موقعیت مشهد
دو پورت برق
یک عدد پورت شبکه 1G
یک عدد پورت کنسول
یک عدد آیپی v4
ترافیک نامحدود - مصرف منصفانه