دانلود فایل

راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

 فایل ها

درخواست ارسال پیامک انبوه
برای آن دسته از مشتریانی که می خواهند پیامک انبوه ( تبلیغاتی ) ارسال کنند( بدون خریداری کردن خط و پنل ) , باید این فرم را دانلود کرده و بهمراه تصویر کارت ملی برای ما ارسال کنند .
اندازه فایل: 100 kB
فرم تعهدنامه اشخاص حقیقی برای خدماتی کردن خطوط 3000
این فرم تعهدنامه برای آن دسته افرادی است که خطوط 3000 را با مالکیت حقیقی خریداری کردند .
اندازه فایل: 273 kB
فرم تعهدنامه به مگفا
این فرم باید در سربرگ شرکت پرینت گرفته و چاپ شود .
اندازه فایل: 19.6 kB
فرم تعهدنامه حقوقی برای خطوط 3000
این فرم تعهدنامه برای آن دسته افرادی است که خط 3000 را برای شرکت خود تهیه کردند . باید فرم مربوطه را دانلود کرده و مهر و امضا نموده و بهمراه مدارک شرکت ارسال نمایند .
اندازه فایل: 16.2 kB
فرم تمدید خط SMS
فرم سفارش تمدید خط SMS
اندازه فایل: 64.8 kB
فرم ثبت نام خط SMS
سفارش خط اختصاصی SMS
اندازه فایل: 70 kB
کدپستی مشهد
شما می توانید از طریق شما کدپستی ( با چهار رقم دقت ) در پنل ارسال کنید . شماره های کدپستی مناطق در مشهد بشرح زیر است .
اندازه فایل: 510 kB

Powered by WHMCompleteSolution