سرور هاستینگ اختصاصی

Ekhtesasi1-virt


شروع از   4,620,000ریال
ماهانه

1,650,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   4گیگ حافظه

   50 گیگ فضای پرسرعت

   200گیک فضای پشتیبان

   نامحدود فضای کلود

Ekhtesasi2-virt


شروع از   8,580,000ریال
ماهانه

1,650,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   8گیگ حافظه

   100 گیگ فضای پرسرعت

   400 گیک فضای پشتیبان

   نامحدود فضای کلود

Ekhtesasi3-virt


شروع از   15,840,000ریال
ماهانه

1,650,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود


   8 هسته ای پردازنده

   16گیگ حافظه

   200 گیگ فضای پرسرعت

   700 گیک فضای پشتیبان

   نامحدود فضای کلود

هاست اختصاصی ایران 1


شروع از   2,400,000ریال
ماهانه

2,400,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران


   8 هسته ای پردازنده

   4گیگ حافظه

   50 گیگ فضای پرسرعت

   200 گیک فضای پشتیبان

   نامحدود فضای کلود

هاست اختصاصی ایران 2


شروع از   4,560,000ریال
ماهانه

2,400,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران


   8 هسته ای پردازنده

   8گیگ حافظه

   100 گیگ فضای پرسرعت

   400 گیک فضای پشتیبان

   نامحدود فضای کلود

هاست اختصاصی ایران 3


شروع از   8,160,000ریال
ماهانه

2,400,000 هزینه تنظیم

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران


   8 هسته ای پردازنده

   16گیگ حافظه

   200 گیگ فضای پرسرعت

   700 گیک فضای پشتیبان

   نامحدود فضای کلود

Powered by WHMCompleteSolution