سرورهای مجازی انگلستان

VPS-UK1


شروع از   1,008,000ریال
ماهانه

1GB RAM
I Core CPU
45GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM


VPS-UK2


شروع از   1,488,000ریال
ماهانه

2GB RAM
I Core CPU
90GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM


VPS-UK3


شروع از   2,720,000ریال
ماهانه

4GB RAM
2 Core CPU
180GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM


VPS-UK4


شروع از   4,080,000ریال
ماهانه

4GB RAM
2 Core CPU
180GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM


Powered by WHMCompleteSolution