سرورهای مجازی انگلستان

VPS-UK1


شروع از   914,000ریال
ماهانه

1GB RAM
I Core CPU
45GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM


VPS-UK2


شروع از   1,349,000ریال
ماهانه

2GB RAM
I Core CPU
90GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM


VPS-UK3


شروع از   2,465,000ریال
ماهانه

4GB RAM
2 Core CPU
180GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM


VPS-UK4


شروع از   3,698,000ریال
ماهانه

4GB RAM
2 Core CPU
180GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM


Powered by WHMCompleteSolution