سرور اختصاصی ایران

shDS1


Sadəcə..   2,650,000ریال
monthly

   Corei3 CPU

   8gb RAM

   1TB SATA HDD

   1TB per month Traffic

shDS2


Sadəcə..   3,950,000ریال
monthly

   Corei5 CPU

   8gb RAM

   1TB SATA HDD

   2TB per month Traffic

shds2ssdnew


Sadəcə..   3,950,000ریال
monthly

   Corei5 CPU

   16gb RAM

   128GB SSD HDD

   2TB per month Traffic

shDS3


Sadəcə..   5,256,000ریال
monthly

   Xeon E3-1230 CPU

   16GB RAM

   1TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS2


Sadəcə..   4,400,000ریال
monthly

   Xeon E3 1220 CPU

   8GB RAM

   1TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS3


Sadəcə..   5,200,000ریال
monthly

   Xeon E3 1230 CPU

   16GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS4


Sadəcə..   7,530,000ریال
monthly

   Xeon E5 2670 CPU

   24GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS5


Sadəcə..   11,000,000ریال
monthly

   2* E5 2450 CPU

   32GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS1


Sadəcə..   8,450,000ریال
monthly

   2* E5 5620 CPU

   32GB RAM

   2*1 TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS2


Sadəcə..   9,950,000ریال
monthly

   2* X5670 CPU

   32GB RAM

   2*1 TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS3


Sadəcə..   12,000,000ریال
monthly

   2* X5670 CPU

   64GB RAM

   2SAS 600 10K +2*SATA 1T HDD

   Unlimited Traffic

MHDS1


Sadəcə..   7,200,000ریال
monthly

1,000,000 quraşdırma haqqı

   2x X5650 CPU

   32GB RAM

   1TB SATA or 250GB SSD HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS2


Sadəcə..   9,648,000ریال
monthly

1,000,000 quraşdırma haqqı

Hardware Raid Controller


   2x E5-2450L CPU

   32GB RAM

   2TB SATA+ 500GB SSD HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS3


Sadəcə..   11,520,000ریال
monthly

1,000,000 quraşdırma haqqı

   2 * E5-2660 CPU

   64GB RAM

   500GB SSD + 2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS-NVME


Sadəcə..   18,000,000ریال
monthly

   2x 2620v4 CPU

   64GB RAM

   512GB SSD NVME HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS-HP2020-4HDD


Sadəcə..   10,840,000ریال
monthly

   2x 2650v2 CPU

   32GB or More RAM

   SATA/SSD/NVME HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS-HP2020-8HDD


Sadəcə..   10,840,000ریال
monthly

   2x 2650v2 CPU

   32GB or More RAM

   SATA/SSD/NVME HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS-DELL-TY3


Sadəcə..   5,090,000ریال
monthly

   2x Intel Xeon L5630 2.13GHz 12MB CPU

   قابل انتخاب RAM

   4x SATA HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS-STORAGE


Sadəcə..   13,000,000ریال
monthly

Hardware Raid Controller


   2x E5-2450L or 2* E5-2620 CPU

   32GB RAM

   3* 6TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

میزبانی سرور - کولوکیشن در ایران


Sadəcə..   3,500,000ریال
monthly

1,000,000 quraşdırma haqqı

دیتاسنتر تهران
یک آمپر برق
یک عدد پورت شبکه
دو عدد آیپی
ترافیک نامحدود - مصرف منصفانه


Powered by WHMCompleteSolution