سرور اختصاصی ایران

shDS1


شروع از   1,950,000ریال
ماهانه

   Corei3 CPU

   8gb RAM

   1TB SATA HDD

   1TB per month Traffic

shDS2


شروع از   3,450,000ریال
ماهانه

   Corei5 CPU

   8gb RAM

   1TB SATA HDD

   2TB per month Traffic

shds2ssdnew


 
3,950,000ریال
ماهانه

   Corei5 CPU

   16gb RAM

   128GB SSD HDD

   2TB per month Traffic

shDS3


شروع از   5,256,000ریال
ماهانه

   Xeon E3-1230 CPU

   16GB RAM

   1TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS2


شروع از   4,400,000ریال
ماهانه

   Xeon E3 1220 CPU

   8GB RAM

   1TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS3


شروع از   5,200,000ریال
ماهانه

   Xeon E3 1230 CPU

   16GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS4


شروع از   7,530,000ریال
ماهانه

   Xeon E5 2670 CPU

   24GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS5


شروع از   11,000,000ریال
ماهانه

   2* E5 2450 CPU

   32GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS1


شروع از   8,450,000ریال
ماهانه

   2* E5 5620 CPU

   32GB RAM

   2*1 TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS2


شروع از   9,950,000ریال
ماهانه

   2* X5670 CPU

   32GB RAM

   2*1 TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS3


شروع از   12,000,000ریال
ماهانه

   2* X5670 CPU

   64GB RAM

   2SAS 600 10K +2*SATA 1T HDD

   Unlimited Traffic

MHDS1


شروع از   7,200,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

   2x X5650 CPU

   32GB RAM

   1TB SATA or 250GB SSD HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS2


شروع از   9,648,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

Hardware Raid Controller


   2x E5-2450L CPU

   32GB RAM

   2TB SATA+ 500GB SSD HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS3


شروع از   11,520,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

   2 * E5-2660 CPU

   64GB RAM

   500GB SSD + 2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

Milad-X9


شروع از   6,000,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

2 x E5-2640 V1
RAM 32GB ( Upto 384GB RAM)
هارد دیسک انتخابی - 4 عدد
Unlimited BW


   Supermicro Server

   1Gbit Port

MHDS-NVME


شروع از   18,000,000ریال
ماهانه

   2x 2620v4 CPU

   64GB RAM

   512GB SSD NVME HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS-STORAGE


شروع از   13,000,000ریال
ماهانه

Hardware Raid Controller


   2x E5-2450L or 2* E5-2620 CPU

   32GB RAM

   3* 6TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

میزبانی سرور - کولوکیشن در ایران


شروع از   4,500,000ریال
ماهانه

1,000,000 هزینه تنظیم

دیتاسنتر تهران
یک آمپر برق
یک عدد پورت شبکه
ترافیک نامحدود


Powered by WHMCompleteSolution