خدمات دومین

تغییر مالکیت دومین IR


 
0ریال


86,400 هزینه تنظیم

شما می توانید از طریق این سرویس صاحب امتیاز دومین IR را تغییر دهید .
هزینه دریافت شده قابل برگشت نمی باشد . انتقال مالکیت دامنه باید به تایید سازمان ثبت دامنه های ایران برسد و با پرداخت هزینه بتنهایی ، به منزله تایید انتقال نخواهد بود.


نمایندگی دامنه


 
0ریال


2,600,000 هزینه تنظیم

نمایندگی دامنه های بین المللی
پنل نمایندگی رایگان است و هزینه ای که پرداخت می کنید بابت اعتبار اولیه شما در پنل نمایندگی شما شارژ می شود .


Powered by WHMCompleteSolution