سرورهای OVH

E3-1


شروع از   13,860,000ریال
ماهانه

8,250,000 هزینه تنظیم
   Intel Xeon E3 1225v2 CPU

   4 c/ 4 t Cores /Threads

   16GB RAM

   2 x 2 TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E3-2


شروع از   16,830,000ریال
ماهانه

8,250,000 هزینه تنظیم


or   Intel Xeon E3 1225v2 CPU

   4 c/ 4 t Cores /Threads

   32GB RAM

   3 x 120 GB SSD HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E5-1


شروع از   22,440,000ریال
ماهانه

16,500,000 هزینه تنظیم
   Intel Xeon E5 1620 CPU

   4 c/ 8 t Cores /Threads

   64GB RAM

   2 x 2 TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E5-2


شروع از   28,050,000ریال
ماهانه

16,500,000 هزینه تنظیم
   Intel Xeon E5 1650 CPU

   6 c/ 12 t Cores /Threads

   64GB RAM

   2 x 3 TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

XEON-SAT-1-32


شروع از   15,510,000ریال
ماهانه

8,250,000 هزینه تنظیم
   IIntel Xeon D-1520 CPU

   4c / 8t Cores /Threads

   32GB DDR4 ECC 2133 MHz RAM

   4x2TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

Powered by WHMCompleteSolution