سرورهای OVH

E3-1-16


شروع از   13,860,000ریال
ماهانه

8,250,000 هزینه تنظیم
   Intel Xeon E3 1225v2 CPU

   4 c/ 4 t Cores /Threads

   16GB RAM

   3x2TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E3-1-32


 
15,510,000ریال
ماهانه

8,250,000 هزینه تنظیم


or   Intel Xeon E3 1225v2 CPU

   4 c/ 4 t Cores /Threads

   32GB RAM

   2x480GB SSD HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E3-2


شروع از   19,800,000ریال
ماهانه

19,800,000 هزینه تنظیم


or   Intel Xeon E3-1231v3 CPU

   4c / 8t Cores /Threads

   32GB RAM

   2x480GB SSD HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E5-1


شروع از   23,760,000ریال
ماهانه

19,800,000 هزینه تنظیم


or   Intel Xeon E5-1630v3 CPU

   4 c/ 8 t Cores /Threads

   64GB RAM

   4x2TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

E5-2


شروع از   28,050,000ریال
ماهانه

19,800,000 هزینه تنظیم


or   Intel Xeon E5-1650v3 CPU

   6 c/ 12 t Cores /Threads

   64GB RAM

   2x480GB SSD HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

XEON-SAT-1-32


شروع از   15,510,000ریال
ماهانه

8,250,000 هزینه تنظیم
   IIntel Xeon D-1520 CPU

   4c / 8t Cores /Threads

   32GB DDR4 ECC 2133 MHz RAM

   4x2TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

Powered by WHMCompleteSolution