سرورهای مجازی SSD

SSD1


شروع از   1,133,999ریال
ماهانه

1 vCore , 25GB SSD, 2000GB BW , 1GB RAM


SSD2


شروع از   1,835,999ریال
ماهانه

2 vCore , 50GB SSD, 5000GB BW , 2GB RAM


SSD3


شروع از   3,275,999ریال
ماهانه

2 vCore , 100GB SSD, 8000GB BW , 4GB RAM


SSD4


شروع از   5,417,999ریال
ماهانه

2 vCore , 200GB SSD, 10TB BW , 8GB RAM


SSD5


شروع از   8,099,999ریال
ماهانه

4 vCore , 400GB SSD, 20TB BW , 16GB RAM


Powered by WHMCompleteSolution