هاست دانلود

DL-10GB-Cpanel


Починаючи від   231,000ریال
Щомісячно

ده گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی از PHP
کنترل پنل مجبوب سی پنل


DL-50GB-Cpanel


 
792,000ریال
Щомісячно

پنجاه گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


DL-100GB-Cpanel


Починаючи від   1,353,000ریال
Щомісячно

صد گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


DL-1000GB-Cpanel


Починаючи від   6,600,000ریال
Щомісячно

يك ترابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


IRDL-10


Починаючи від   180,000ریال
Щомісячно

ده گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


IRDL50


 
720,000ریال
Щомісячно

پنجاه گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


IRDL-100


Починаючи від   1,080,000ریال
Щомісячно

صد گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


IRDL-1000


Починаючи від   4,800,000ریال
Щомісячно

یک ترابایت فضای دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


Powered by WHMCompleteSolution