هاست دانلود

DL-10GB-Cpanel


شروع از   231,000ریال
ماهانه

ده گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی از PHP
کنترل پنل مجبوب سی پنل


DL-50GB-Cpanel


 
792,000ریال
ماهانه

پنجاه گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


DL-100GB-Cpanel


شروع از   1,353,000ریال
ماهانه

صد گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


DL-1000GB-Cpanel


شروع از   6,600,000ریال
ماهانه

يك ترابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


IRDL-10


شروع از   180,000ریال
ماهانه

ده گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


IRDL50


 
720,000ریال
ماهانه

پنجاه گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


IRDL-100


شروع از   1,080,000ریال
ماهانه

صد گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


IRDL-1000


شروع از   4,800,000ریال
ماهانه

یک ترابایت فضای دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP


Powered by WHMCompleteSolution