سرور مجازی ایران

VPS1-SATA


شروع از   600,000ریال
ماهانه

با کنترل پنل Virtualizor
1 Core - 1GB RAM


VPS1-SSD-Virtualizor


شروع از   760,000ریال
ماهانه

1 Core - 1GB RAM


VPS2-SSD-Virtualizor


شروع از   1,080,000ریال
ماهانه

2GB RAM - 2Core


VPS3-SSD-Virtualizor


شروع از   2,090,000ریال
ماهانه

2Core 4GB ram


VPS4-SSD-Virtualizor


شروع از   3,050,000ریال
ماهانه

   4 cores CPU

   8GB RAM

   200GB HDD

VPS5-SATA-Virtualizor


شروع از   3,550,000ریال
ماهانه

با کنترل پنل Virtualizor


   8 cores CPU

   12GB RAM

   600GB HDD

VPS5-SSD-Virtualizor


شروع از   4,250,000ریال
ماهانه

   8 cores CPU

   12GB RAM

   800GB HDD

RVPS1


شروع از   1,800,000ریال
شش ماهه

1 Core
512 MB RAM
20GB HOST


RVPS2


شروع از   1,200,000ریال
سه ماهه

1 Core
1GB RAM
30GB HOST


RVPS3


شروع از   650,000ریال
ماهانه

2 Core
2GB RAM
40GB HOST


RVPS4


شروع از   950,000ریال
ماهانه

2 Core
3GB RAM
60GB HOST


Powered by WHMCompleteSolution