هاست ویندوز(ايران)

IRWin-D


شروع از   250,000ریال
ماهانه

1000 MB Space / 10000 MB Bandwidth / 1 DB


IRWin-C


شروع از   375,000ریال
ماهانه

5000 MB Space / 20000 MB Bandwidth / 5 DB


IRWin-B


شروع از   480,000ریال
ماهانه

10000 MB Space / 30000 MB Bandwidth / 10 DB


IRWin-A


شروع از   720,000ریال
ماهانه

20000 MB Space / 40000 MB Bandwidth / 20 DB


IRWin-A+


شروع از   1,080,000ریال
ماهانه

30000 MB Space / 50000 MB Bandwidth / 30 DB


Powered by WHMCompleteSolution