هاست ویندوز خارج کشور

Win-D


شروع از   330,000ریال
ماهانه

1000 MB Space / Unlimited Bw / 1 DB


Win-C


شروع از   462,000ریال
ماهانه

5000 MB Space / Unlimited Bw / 5 DB


Win-B


شروع از   660,000ریال
ماهانه

10000 MB Space / Unlimited Bw / 10 DB


Win-A


شروع از   825,000ریال
ماهانه

20000 MB / Unlimited Bw / 20 DB


Win-A+


شروع از   1,254,000ریال
ماهانه

30000 MB Space / Unlimited Bw / 30 DB


Powered by WHMCompleteSolution