هاست ویندوز خارج کشور

Win-D


شروع از   144,000ریال
ماهانه

1000 MB Space / Unlimited Bw / 1 DB


Win-C


شروع از   192,000ریال
ماهانه

5000 MB Space / Unlimited Bw / 5 DB


Win-B


شروع از   320,000ریال
ماهانه

10000 MB Space / Unlimited Bw / 10 DB


Win-A


شروع از   480,000ریال
ماهانه

20000 MB / Unlimited Bw / 20 DB


Win-A+


شروع از   720,000ریال
ماهانه

30000 MB Space / Unlimited Bw / 30 DB


Powered by WHMCompleteSolution