هاست ویندوز خارج کشور

Win-1


شروع از   510,000ریال
ماهانه

1000 MB Space / Unlimited Bw / 1 DB


Win-2


شروع از   646,000ریال
ماهانه

5000 MB Space / Unlimited Bw / 5 DB


Win-3


شروع از   1,122,000ریال
ماهانه

10000 MB Space / Unlimited Bw / 10 DB


Win-4


شروع از   2,040,000ریال
ماهانه

20000 MB / Unlimited Bw / 20 DB


Win-5


شروع از   2,788,000ریال
ماهانه

30000 MB Space / Unlimited Bw / 30 DB


Powered by WHMCompleteSolution