ایمیل هاستینگ

Mail1


 
192,000ریال
ماهانه

5 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل


Mail2


 
256,000ریال
ماهانه

15 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل


Mail3


 
416,000ریال
ماهانه

50 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل


Mail4


 
640,000ریال
ماهانه

100 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل


ایمیل نامحدود *جدید


 
800,000ریال
ماهانه

نامحدود تعداد ایمیل
2 گیگ برای هر ایمیل


Powered by WHMCompleteSolution