سرورهای اختصاصی آلمان

AX60-SSD


شروع از   17,700,000ریال
ماهانه

36,000,000 هزینه تنظیم
   AMD Ryzen 7 1700X Octa-Core CPU

   64 GB DDR3 RAM

   2 x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD HDD

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX42-nvme


شروع از   14,100,000ریال
ماهانه

12,000,000 هزینه تنظیم
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR4 RAM RAM

   2 x 512 GB NVMe SSD HDD

   100GB Backup Storage

   Unlimited BW

   1 IP

   1000 MBit Port

EX52-NVME


شروع از   19,500,000ریال
ماهانه

18,000,000 هزینه تنظیم
   Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR4 RAM RAM

   2 x 512 GB NVMe SSD HDD

   100GB Backup Storage

   Unlimited BW

   1 IP

   1000 MBit Port

PX61


شروع از   19,200,000ریال
ماهانه

36,000,000 هزینه تنظیم
   E3-1275 v5 Quad-Core Skylake CPU

   64 GB DDR4 ECC RAM RAM

   100GB Backup Storage

   30TB BW

   1 IP

   1 Gbit/s Port

PX62


شروع از   26,400,000ریال
ماهانه

22,500,000 هزینه تنظیم
   Xeon® E-2176G Hexa-Core Coffee Lake CPU

   64 GB DDR4 ECC RAM RAM

   100GB Backup Storage

   1 IP

   1 Gbit/s Port

Powered by WHMCompleteSolution