نمایندگی ویندوز خارج کشور

Rwin1-Plesk


 
500,000ریال
ماهانه

5000MB Host , Unlimited BW , 10 Websites


RWin2-Plesk


 
1,000,000ریال
ماهانه

10000MB Host , Unlimited BW , 50 Websites


Rwin3-Plesk


 
1,500,000ریال
ماهانه

20000MB Host , Unlimited BW , 100 Websites


RWin4-Plesk


 
3,000,000ریال
ماهانه

50000MB Host , Unlimited BW , 150 Websites


RWin5-Plesk


 
5,000,000ریال
ماهانه

100000MB Host , Unlimited BW , 300 Websites


Powered by WHMCompleteSolution