انتخاب یک دامنه...

www.
www.

www.

بررسی در دسترس بودن دامنه... تایید امکان انتقال... در حال تایید دامنه های انتخاب شده...

:domain برای ثبت ازاد نیست.
تبریک! آزاد است!
اطلاعات تماس

دامنه شما قابل انتقال است

لطفا قبل از ادامه مراحل مطمئن شوید که دامنه جهت انتقال قفل نشده باشد.

امکان انتقال وجود ندارد

دامنه انتخابی به نظر ثبت نشده است.

در صورتی که دامنه خود را بتازگی ثبت کرده اید، لطفا بعدا مراجعه نمایید.

در صورت تمایل جهت ثبت دامنه می توانید اقدام کنید.

نام دامنه معتبر می شود

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length
لطفا مجددا وارد نمایید.

We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.
دکمه ی ادامه را جهت تکمیل سفارش انتخاب نمایید . هزینه : انتقال دامنه به ما و افزایش تاریخ اعتبار تا 1 سال* دیگر

فروش
.com
3,060,000ریال
.co
9,000,000ریال
.ir
149,000ریال
ویژه
.info
5,100,000ریال
.org
3,690,000ریال
ویژه
.site
9,000,000ریال
ویژه
.online
11,700,000ریال
.shop
10,500,000ریال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

Powered by WHMCompleteSolution