افزایش قیمت

۲۱ بهمن ۱۳۹۶
از تاریخ 21 بهمن 1396 ، کلیه قیمت های سایت ( بجزهزینه ثبت دامنه های IR ) بدلیل افزایش ناکهانی ارز , افزایش یافت .

ضمنا قیمت دامنه های IR  بازبینی شد و هزینه ثبت/تمدید دامنه IR به بصورت یکساله مبلغ 6000 تومان و هزینه ثبت/تمدید 5 ساله با کاهش نرخ با قیمت 14000 تومان تغییر یافت 

Powered by WHMCompleteSolution