کاهش قیمت سرویسهای میزبانی

۱۵ خرداد ۱۳۹۷
امروز قیمت سرویسها را تعدیل نموده و کاهش قیمت روی کلیه سرویسها تا 10% داشتیم .
قیمت سرورهای اختصاصی اروپایی هم مجدد درحال بازبینی خواهد بود و در اکثر آنها کاهش قیمت پیدا خواهند کرد.

Powered by WHMCompleteSolution