سرور اختصاصی ایران

shDS1


 
1,950,000ریال
ежемесячно

   Corei3 CPU

   8gb RAM

   1TB SATA HDD

   1TB per month Traffic

shDS2


 
3,450,000ریال
ежемесячно

   Corei5 CPU

   8gb RAM

   1TB SATA HDD

   2TB per month Traffic

shDS3


 
5,256,000ریال
ежемесячно

   Xeon E3-1230 CPU

   16GB RAM

   1TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS2


 
4,400,000ریال
ежемесячно

   Xeon E3 1220 CPU

   8GB RAM

   1TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS3


 
5,200,000ریال
ежемесячно

   Xeon E3 1230 CPU

   16GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS4


 
7,530,000ریال
ежемесячно

   Xeon E5 2670 CPU

   24GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

IDS5


 
11,000,000ریال
ежемесячно

   2* E5 2450 CPU

   32GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS1


 
8,450,000ریال
ежемесячно

   2* E5 5620 CPU

   32GB RAM

   2*1 TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS2


 
9,950,000ریال
ежемесячно

   2* X5670 CPU

   32GB RAM

   2*1 TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

PDS3


 
12,000,000ریال
ежемесячно

   2* X5670 CPU

   64GB RAM

   2SAS 600 10K +2*SATA 1T HDD

   Unlimited Traffic

MHDS1


Начиная от   7,200,000ریال
ежемесячно

1,000,000 Стоимость установки

   2x X5650 CPU

   32GB RAM

   1TB SATA or 250GB SSD HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS2


 
9,648,000ریال
ежемесячно

1,000,000 Стоимость установки

Hardware Raid Controller


   2x E5-2450L CPU

   32GB RAM

   2TB SATA+ 500GB SSD HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS3


 
11,520,000ریال
ежемесячно

1,000,000 Стоимость установки

   2 * E5-2660 CPU

   64GB RAM

   500GB SSD + 2TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS-NVME


 
18,000,000ریال
ежемесячно

   2x 2620v4 CPU

   64GB RAM

   512GB SSD NVME HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

MHDS-STORAGE


Начиная от   13,000,000ریال
ежемесячно

Hardware Raid Controller


   2x E5-2450L or 2* E5-2620 CPU

   32GB RAM

   3* 6TB SATA HDD

   Unlimited Traffic

   2 IP

کولو در دیتاسنتر برج میلاد


 
3,600,000ریال
ежемесячно

800,000 Стоимость установки

دیتاسنتر تهران واقع در برج میلاد
یک آمپر برق
دو عدد پورت شبکه
ترافیک نامحدود


Powered by WHMCompleteSolution